Project news

Maria Engström (2017). “Antiken och den samtida ryska konsten: Timur Novikov och Nya akademin”, Arche. Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 87-91.